لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

پريميكس سالينومايسين 12% (پودر مخلوط در دان)

دسته دارویی: كوكسيديواستات يونوفوره

ترکیب: هر كيلوگرم پودر حاوي 120 گرم سالينومايسين سديم است.

موارد مصرف:

براي پيشگيـري و كنترل بيمـاري كوكسيـديوز (اســهال خوني) ناشـي از عوامـل:

E.mivati, E.necatrix, E.maxima, E.brunetti, E.acervulina, E.tenella

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتي: 500 گرم سالينومايسين 12% در هر تن دان از يك روزگي تا 5 روز قبل از كشتار.

پولت تخمگذار: 500 -350 گرم سالينومايسين 12%  در هر تن دان از يك روزگي تا پايان هفته  شانزدهم.

موارد منع مصرف:

-در طيور مادر و طيور تخمگذار از 16 هفتگي به بعد از مصرف اين دارو پرهيز گردد.

-اين دارو در اسب و بوقلمون منع مصرف دارد.

-از مصرف توام اين دارو با تيامولين خودداري گردد. حداقل فاصله زماني بين مصرف اين دو دارو از يكديگر 7 روز مي باشد.

زمان پرهیز از مصرف: 5 روز قبل از كشتار، از مصرف اين دارو خودداری شود.

شرایط نگهداری: در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی 2 کیلوگرمی و پاکت 5 کیلوگرمی و ساشه آلومینیومی 1000گرمي.