لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

مكمل غذايي 5/0درصد ميگوي پرورشی

دسته دارویی: ويتامين

ترکیب: هر یک كيلوگرم مكمل ویتامینه حاوي مقادير زير مي‌باشد:

دسته: ,

توجه:

a در این مکمل ویتامین K3 لحاظ شده، مخصوص آبزیان می‌باشد و تحت عنوان ویتامین K3-Stab نامگذاری می‌شود.

a همچنین اینوزیتول و ویتامین C به صورت Stay-C با درصد خلوص 35 مخصوص آبزیان نیز استفاده شده است.

دسته دارویی: مواد معدني

ترکیب: هر یک كيلوگرم مكمل معدني حاوي مواد معدني كمياب زير مي‌باشد:

مقدار مصرف:

5/2 كيلوگرم مکمل ویتامینه را به همراه 5/2 کیلوگرم مکمل معدنی در یک

تن خوراک مخلوط نمایید.

شرايط نگهداري: در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: پاكت‌هاي جداگانه 10 كيلوگرمي.