لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

مـكمـل غذایی بــوقـلمـون

دسته دارویی: ويتامين

ترکیب:

هر  5/2 كيلوگرم از مكمل ويتامينه بوقلمون حاوي ويتامين‌هاي خالص روبرو است:

دسته دارويي: مواد معدني

تركيب:

هر 5/2 كيلوگرم از مكمل معدني بوقلمون حاوي مواد معدني روبرو است:

دستور مصرف:

مقدار 5/2 كيلوگرم مكمل ويتامينه را همراه با 5/2 كيلوگرم مكمل معدني در یک تن خوراك به صورت يكنواخت مخلوط نماييد.

شرایط نگهداری: در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی:  پاكت‌هاي جداگانه  10 كيلو گرمي.