لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

داکـسـی سایکلین 10% (محلول خوراکی )

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر لیتر محلول حاوی 100 گرم  فلورفنیکل می باشد.

موارد مصرف: جهت درمان و پیشگیری بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و درمـان بیـماری های تنفـسی طیور ناشـی از اشـریشیاکلی، پاستـورلاهمولیتیکا، پاستورلا مولتی سیدا، سالمونلوز، C.R.D و سینوویت عفونی طیور.

مقدار مصرف به روش خوراکی:

1 میلی لیتر از دارو به ازای هر 5 کیلوگرم وزن زنده یا یک لیتر از دارو در هزار لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز متوالی.

ماهیان آب شیرین: به ازای هر 100 کیلوگرم وزن ماهی زنده 20 سی سی از محلول فلورفنیکل در خوراک طی 11 روز متوالی.

ماهیان آب شـــور: به ازای هر 100 کیلو گرم وزن ماهی زنده 25 سی سی از محلول فلورفنیکل در خوراک طی 11 روز متوالی.

تداخل دارویی: این دارو با پنی‌سـیلین‌ها، اسـترپتومایسـین، نئومایسـین، باسیتراسین، انروفلوکساسین، پلی میکسین B و بی‌کربنات‌ سدیم ناسازگاری دارد و با کاتیون های فلزی از قبیل کلسیم، منیزیم و آهن ایجاد کمپلکس می نماید.

زمان پرهیز از مصرف:

– در طیور گوشتی 8 روز و در بوقلمون 11 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

– در طیور تخمگذار 8 روز قبل از آغاز تخمگذاری از مصرف دارو خودداری گردد.

موارد عدم مصرف: در طیور تخمگذار که تخم آنها مصرف انسانی دارد.

موارد احتیاط: این دارو را با سایر دارو ها مخلوط نکنید.

شرایط نگهداری: دارو را در دمای کمتر از 25 درجه سانـتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

بسته بندی: بطری‌های پلاستیکی 1 لیتری.