لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

تـایلــو سـیــانـس  25% (تـایلـوزیـن فسـفـات  25%)

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

 

ترکیب: هر کیلوگرم دارو حاوی 250 گرم تایلوزین فسفات فعال می باشد.

موارد مصرف: به منظور کنترل و پیشگیـری بیماری‌های تنفسـی ناشی از مایکوپلاسـما و C.R.D کمپلکس در طیور مـادر و تخمگـذار مؤثر می‌باشد. همچنین سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن در طیور گوشتی و افزایش تولید در مرغان تخمگذار می‌شود. در گاوهای پرواری برای کاهش بروز آبسه‌های کبدی ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و آکتینومایسس پیوژنز و کنترل عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبت به کار می‌رود.

مقدار مصرف:

در گله‌های مادر: بسته به شرایط گله به یکی از 3 حالت زیر ادامه می‌یابد:

1. با خطر بالای MG: 2 کیلو گرم در هر تن خوراک به مدت 1 ماه و سپس به میزان 200 گرم در هر تن خوراک تا پایان دوره.

2. با خطر متوسـط MG: 1 کیلوگرم در هر تن خوراک به مدت 1 ماه و سپس به میزان 200 گـرم در هر تن خـوراک تا پایان دوره.

3. با خطر پائین MG: 200 گرم در هر تن خوراک از سن 20 هفتگی تا پایان دوره.

در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین مرغان تخمگذار: 5/4 – 5/3 کیـلوگرم در هر تن خوراک از روز اول تا 5 روزگـی و مجدداً در سـن 3 تا 5 هفتگی همیـن مقدار به مدت 1 تا 2 روز.

در طیور تخمگذار: به منظور بهبود ضریب تبدیل غذایی 200 گرم در هر تن خوراک از شروع تخمگذاری.

موارد عدم مصرف: همزمان با سایر آنتی‌بیوتیک‌هایی که به دان اضافه می‌شوند و همچنین در اسب‌ها مطلقاً مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد احتیاط: در هنگام استفاده از این دارو از دستکش، لباس مخصوص و ماسک استفاده نمایید.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های 5 کیلوگرمی.