لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

برم هگزين + منتول 4%(محلول خوراكي)

دسته دارویی: خلط آور، موكوليتيك، باز كننده مجاري تنفسي

ترکیب: هر ليتر محلول حاوي 10 گرم برم هگزين و ميزان مورد نياز منتول اسـت.

aبرم‌هگزین با رقيق كردن ترشحات مجاري تنفسي، سبب تخليه ترشحات و بهبود سريع تر بيماري مي گردد.

aمنتول نيز داراي خواص موكوليتيك با منشاء گياهي بوده و با تخليه ترشحات مجاري تنفسي، باعث اكسيژن رسـاني بهتـر و كاهش علائم خفگي در گله مي شود.

موارد مصرف:

طيور: بيماري مزمن تنفسي (C.R.D)، برونشيت عفوني، لارنگوتراكئيت، كوريزاي عفوني و آنفلوانزا.

بوقلمون: سينوزيت عفوني.

گوساله، كره اسـب، بره و بزغاله: پنـوموني، برونكوپنـوموني، رينيـت و سرفـه.

مقدار و نحوه مصرف:

طيور و بوقلمون: 1ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني در روز.

گوساله و كره اسب: 1 تا 2 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن در روز.

بـره و بزغاله: 2/0 تا 4/0 ميلي ليتـر به ازاي هر 10كيـلوگرم وزن بدن در روز.

مدت مصرف: در تمام موارد فوق به مدت 3 تا 5 روز با ميزان توصيه شده در آب خوراكي مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف: 48 سـاعت قبل از كشتار مصرف اين دارو قـطع گـردد.

شرایط نگهداری: در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري گردد.

موارد احتیاط: از تماس مستقیم با چشم و مخاط جلوگیری شود.

بسته بندی: بطري هاي پلاستیکی 1 ليتري.