لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

ویـــرکــن اس (وایکــو ســیانس)

دسته دارویی: ضد عفونی کننده

ترکیب:

ترکیب پایـدار و یکنواختـی اسـت از پراکسیـژن، سورفاکتـانت، اسیـدهای ارگانیک و سیستم بافر غیرارگانیک.

مشخصات کلی:

– تنها ضد عفونی کننده موثر بر 18 خانواده ویروسی انسان و دام.

– تاثیر بر کلیه باکتری های بیماریزای طیور، گاو، گوسفند، خوک و حیوانات خانگی.

– تاثیر بر ارگانیسم های عامل مسمومیت های غذایی مانند سالمونلا، کامپیلوباکتر و لیستریا.

– تاثیر بر تمامی قارچ های بیماریزای شایع مانند آسپرژیلوس، کاندیدا و قارچ های عامل.

– تاثیر بر سطوح آلوده به مواد ارگانیک و سطوح خلل و فرج دار.

– تاثیر در آب های سخت و درجه حرارت کم.

– قابلیت از بین بردن بیوفیلم باکتری ها.

– قابل استفاده جهت شستشو و ضد عفونی سطوح دریک مرحله.

بسته بندی: گالن های 2 کیلوگرمی.