لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

مكمل 5/0درصد مرغ مادر نژاد راس 308(پودر مخلوط در دان)

دسته دارویی: ويتامين

ترکیب:

هر 5/2 كيلوگرم از مکمل  ويتامينه حاوي ويتامين‌هاي خالص روبرو است:

 

دسته دارويي: مواد معدني

 

تركيب: هر 5/2 كيلوگرم از مكمل معدني حاوي مواد معدني روبرو است:

 

دستور مصرف: 5/2 كيلوگرم مكمل ويتامينه را همراه با 5/2 كيلوگرم مكمل معدني در یک تن خوراك مخلوط نمائيد.

 

شرایط نگهداری:در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

 

بسته بندی: پاكت‌هاي جداگانه 25 كيلو گرمي.