لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

مكمل ويژه خوراك شترمرغ، پلت، كرامبل

دسته دارویی: ويتامين

ترکیب:

هر 5 كيلوگرم از مكمل  ويتامينه شترمرغ حاوي ويتامين‌هاي خالص روبرو مي باشد:

دسته دارویی: مواد معدني

ترکیب:

هر 5 كيلوگرم از مكمل معدني شترمرغ حاوي مواد معدني روبرو مي باشد:

دسته: ,

دستور مصرف:

مقدار 5 كيلوگرم مكمل ويتامينه را همراه با 5 كيلوگرم مكمل معدني در یک تن خوراك به صورت يكنواخت مخلوط كنيد.

شرايط نگهداري:

در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: پاكت‌هاي جداگانه 5 كيلو گرمي.