لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

دیــپـروسـیـــن مـيــكـس (پودر مخلوط در دان)

دسته دارویی: ضد تب و درد، ضد استرس، ضد التهاب و اشتها آور

ترکیب: هر كيلوگرم پودر حاوي:

استيل ساليسيليك اسيد        200 گرم

ويتامين C                                  200 گرم

كرير                                       600 گرم

موارد مصرف:

–           در مـوارد بـروز بيـماري‌هاي عفوني نظيـر نيوكاسل، آنفلـوانزا، برونشيـت، لارنگوتراكئيت، گامبورو، كلي باسيلوز، C.R.D، كوريزاي عفوني و ساير عفونت‌هاي تنفسي، براي كنترل تب، بي‌حالي و بي‌اشتهايي گله و در مواردي كه گله دچار سندرم آسيت مي‌شود.

–           در موارد گرماي شديد براي جلوگيري از استرس گرمايي و شوك گرمايي.

–           در مواقع واكسيناسيون‌هاي مختلف به منظور كاهش عوارض بعد از واكسيناسيون و استرس ناشی از آن.

–           به منظور كنترل استرس ناشي از جابجايي طيور.

مقدار مصرف:

– در هنگام تب شديد و يا در اوج گرما 5/1 كيلوگرم در هر تن خوراك افزوده شود و به مدت مورد نياز مصرف گردد.

– در هنگام پيشگيري به ميزان 1 كيلوگرم در هر تن خوراك به مدت 3 تا 5 روز مصرف گردد.

زمان پرهیز از مصرف: 48 ساعت قبل از کشتار از مصرف دارو خودداری گردد.

شرایط نگهداری: در جاي خشك، خنك و دور از نور نگهداري گردد.

موارد احتیاط: از تماس مستقیم با چشم و مخاط جلوگیری شود.

بسته بندی: پاكت‌هاي 5 كيلوگرمي.