لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

تـایلـو سـیــانـس 10% (تایلوزین فسفات 10%)

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر کیلوگرم دارو حاوی 100 گرم تایلوزین فسفات فعال می‌باشد.

موارد مصرف:

تاثیر ضد باکتریایی بر روی باکتری‌های گرم-مثبت هوازی و بی‌هوازی و تعدادی از باکتری‌های گرم-منفی، کنترل و پیشگیری بیماری‌های تنفسی ناشی از مایکوپلاسما و C.R.D کمپلکس در گله‌های مرغ مادر و گله‌های مرغ تخمگذار و نیمچه‌های گوشتی. برای بهبود ضریب تبدیل غذایی وافزایش وزن در طیور گوشتی و افزایش میزان تولید در طیور تخمگذار.

در گاوهای گوشتی (پرواری) برای کاهش بروز آبسه‌های کبدی و کنترل عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم-مثبت.

مقدار و نحوه مصرف:

در گله‌های مادر: از سن 20 هفتگی مصرف تایلوزین فسفات در دان آغاز می‌شود و بسته به شرایط گله به یکی از 3 حالت زیر ادامه می یابد:

  1. با خطر بالای MG: 5 کیلوگرم دارو در 1 تن دان به مدت 1 ماه و سپس 5/0 کیلوگرم در هر تن تا پایان دوره.
  2. با خطر متوسط MG: 5/2 کیلوگرم دارو در 1 تن دان به مدت 1 ماه و سپس 5/0 کیلوگرم در هر تن تا پایان دوره.
  3. با خطر پایین MG: 5/0 کیلوگرم دارو در 1 تن دان از سن 20 هفتگی تا پایان دوره.

در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین گله‌های تخمگذار: جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌های مزمن تنفسی (C.R.D) مقدار 11-8/8 کیلوگرم دارو را در هر تن دان اضافه و از 1 تا 5 روزگی، مجدداً در سن 3 تا 5 هفتگی به مدت 2 روز استفاده نمایید.

در طیور تخمگذار: به منظور بهبود ضریب تبدیل غذایی 5/0 کیلوگرم در هر تن خوراک از شروع تخمگذاری.

موارد عدم مصرف: هم‌زمان با سایر آنتی‌بیوتیک‌هایی که به دان اضافه می‌شوند و همچنین در اسب‌ها مطلقاً مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع گردد.

موارد احتیاط: در هنگام استفاده از این دارو از دستکش، لباس مخصوص و ماسک استفاده نمایید.

شرایط نگهداری: دارو را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.

بسته بندی: پاکت‌های 5 کیلوگرمی.