لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

اکسی تتراسایکلین 50%

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر کیلوگرم دارو حاوی 500 گرم اکسی تتراسایکلین می باشد.

موارد مصرف:(پودر مخلوط در دان)

پیشگیری از عفونت‌های ناشی از استرس‌ها مانند واکسیناسیون و جابجایی، پیشگیـری و درمـان C.R.D و C.R.D کمپلکس، سینوزیت و عفونت‌های فوقانی دستگاه تنفس، عفونت‌های دستگاه گوارش، اسهال میکروبی مانند اسهال سفید جـوجـه‌هـا نـاشـی از سالمونـلا پلـوروم، پـاراتیـفوئیـد و اسـهـال‌هـای نامشخـص، هگزامیتیـازیس، وبای طیور، بیـماری تاج آبی و پیشگیـری از کاهش تولید گوشـت و تخم مرغ در مواقع بروز استرس و بیماری‌های عفونی.

مقدار مصرف:

پیشگیری: 400 گرم دارو در یک تن دان به مدت 3 روز.

درمان: 800 گرم دارو در یک تن دان به مدت 3 تا 5 روز.

15-12 گرم دارو به ازای 100 کیلوگرم وزن ماهی در خوراک به مدت 11 روز.

200 گرم  دارو  در متر مکعب آب به مدت یک ساعت طی 7 روز.

تداخل دارویی:

ایـن دارو با پنـی‌سیـلیـن‌ها، استـرپتـومـایسیـن، نئومایسیـن، باسیتراسیـن، انروفلوکساسین، پلی میکسین B و بی‌کربنات سدیم ناسازگاری دارد و با کاتیون های فلزی از قبیل کلسیم، منیزیم و آهن ایجاد کمپلکس می نماید.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: 7 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع گردد.

طیور تخمگذار: 7 روز قبل از آغاز تخمگذاری از تجویز دارو خودداری گردد.

آبزیان: سه هفته قبل از عرضه به بازار داروها باید قطع گردد.

موارد احتیاط: برای جلوگیری از تأثیر CHELATING AGENT نظیر یون کلسیم بهتر است از سولفات سدیم به مقدار کافی در دان استفاده شود.

بسته بندی: بطری های پلاستیکی 5/2 کیلوگرمی.

 

موارد مصرف: ( آبزیان)

– برای پیشگیری از عفونتهای ناشی از استرس هائی مانند واکسیناسیون و جابجائی

-پیشگیری و درمان بیماری فرونکولوزیس باکتریایی حاصل از آنروموناس سالمونیسیدا

-درمان سپتی سمی همورتژیک باکتریائی

-پیشگیری و کنترل ویبریوز و مایکو باکتریوم ها در ماهیان پرورشی و آکواریومی

-درمان ویرمی بهاره کپور ماهیان (SVC)

مقدار مصرف:

15-12 گرم دارو به ازای 100 کیلوگرم وزن ماهی در خوراک به مدت 11 روز.

تداخل دارویی:

ایـن دارو با پنـی‌سیـلیـن‌ها، استـرپتـومـایسیـن، نئومایسیـن، باسیتراسیـن، انروفلوکساسین، پلی میکسین B و بی‌کربنات سدیم ناسازگاری دارد و با کاتیون های فلزی از قبیل کلسیم، منیزیم و آهن ایجاد کمپلکس می نماید.

زمان پرهیز از مصرف:

– آبزیان: سه هفته قبل از عرضه به بازار داروها باید قطع گردد.

بسته بندی: بطری های پلاستیکی 5/2 کیلوگرمی.