لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

انـروفلوکـسـاسیـن 10%(محلول خوراکی)

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر لیتر محلول حاوی 100 گرم انروفلوکساسین می باشد.

موارد مصرف: در درمـان بیـماری C.R.D ،C.R.D کمپلکس، کوریزای عفـونی طیور، سیـنوویت عفونی طیور، سالمونلوز، کلی باسیلوز، پاستورلوز و سایر عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم-مثبت، گرم-منفی و مایکوپلاسمایی تجویز می‌گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

50 میلی لیتر از محلول انروفلوکساسین در 100 لیتر آب به مدت 5-3 روز.

در مـوارد سـالمونلـوز و عفونـت های مزمـن، 100 میلی لیتـر در 100 لیـتر آب به مدت 5 روز.

در ماهیان آب شیرین: به ازای هر 100 کیلوگرم وزن ماهی زنده 20 سی سی از محلول انروفلوکساسین طی 11 روز متوالی در خوراک.

در ماهیان آب شور: به ازای هر 100 کیلوگرم وزن ماهی زنده 25 سی سی از محلول انروفلوکساسین طی 11 روز متوالی در خوراک.

موارد عدم مصرف:

– مصرف همزمان انروفلوکساسین با کلرامفنیکل، تتراسایکلین ها و ماکرولیدها توصیه نمی شود.

– در صورت وجود عفونت های استرپتوکوکی از این دارو استفاده نکنید.

– در مواقع مقاومت باکتـری ها به فلوروکینـولون ها از مصرف این دارو اجتناب نماییـد.

زمان پرهیز از مصرف:

– طیور گوشتی: 9 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع گردد.

– بوقلمون: 11 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع گردد.

– طیور تخمگذار: 8 روز قبل از آغاز تخمگذاری از مصرف دارو خودداری گردد.

بسته بندی: بطری های پلاستیکی 1 لیتری.