لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

اریترومایسین تیوسیانات 20% پلاس (پودر محلول در آب و خوراک)

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر کیلوگرم دارو حاوی 500 گرم اکسی تتراسایکلین می باشد.

موارد مصرف:

– برای پیشگیری از عفونتهای ناشی از استرس هائی مانند واکسیناسیون و جابجائی

-پیشگیری و درمان بیماری فرونکولوزیس باکتریایی حاصل از آنروموناس سالمونیسیدا

-درمان سپتی سمی همورتژیک باکتریائی

-پیشگیری و کنترل ویبریوز و مایکو باکتریوم ها در ماهیان پرورشی و آکواریومی

-درمان ویرمی بهاره کپور ماهیان (SVC)

مقدار مصرف:

15-12 گرم دارو به ازای 100 کیلوگرم وزن ماهی در خوراک به مدت 11 روز.

تداخل دارویی:

ایـن دارو با پنـی‌سیـلیـن‌ها، استـرپتـومـایسیـن، نئومایسیـن، باسیتراسیـن، انروفلوکساسین، پلی میکسین B و بی‌کربنات سدیم ناسازگاری دارد و با کاتیون های فلزی از قبیل کلسیم، منیزیم و آهن ایجاد کمپلکس می نماید.

زمان پرهیز از مصرف:

– آبزیان: سه هفته قبل از عرضه به بازار داروها باید قطع گردد.

بسته بندی: بطری های پلاستیکی 5/2 کیلوگرمی.