مكمل ويژه خوراك شتر مرغ پلت، كرامبل

مكمل ويژه خوراك شتر مرغ پلت، كرامبل

طيورتأمین کلیه ویتامین­ها و مواد معدنی مورد نیاز شترمرغ در تمام دروه پرورش

گروه بندی: |

مشخصات

ترکیبات: هر 5 كيلو گرم از مكمل  ويتامينه  شتر مرغ حاوي ويتامين هاي خالص زير مي باشد:

نوع ويتامين

مرحله آغازين

مرحله توليد

ويتامين A

IU

14/000/000

IU

16/000/000

ويتامين D3

IU

4/000/000

IU

3/000/000

ويتامين E

mg

100/000

mg

80/000

ويتامين K3

mg

4/000

mg

3/600

ويتامين B1

mg

4/000

mg

3/000

ويتامين B2

mg

10/000

mg

10/000

ويتامين B3

mg

20/000

mg

20/000

ويتامين B5

mg

80/000

mg

60/000

ويتامين B6

mg

5/000

mg

5/000

ويتامين B9

mg

4/000

mg

2/000

ويتامين B12

mg

100

mg

100

ويتامين H2

mg

300

mg

120

ويتامين C.EC

mg

25/000

mg

25/000

ال كارنيتين

mg

165/000

mg

165/000

آنتي اكسيدان

mg

1/500

mg

1/500

كرير

تا 5 كيلو گرم

تا 5 كيلو گرم

دسته دارويي: مواد معدني

تركيب: هر 5 كيلوگرم از مكمل معدني شتر مرغ حاوي مواد معدني زير مي باشد:

نوع ماده معدني

مرحله پرورش

مرحله توليد

Mg

mg

70/000

mg

56/000

Mn

mg

170/000

mg

170/000

Zn

mg

126/000

mg

110/000

Cu

mg

21/000

mg

21/000

I

mg

1/400

mg

700

CO

mg

140

mg

280

Fe

mg

50/000

mg

50/000

Se

mg

450

mg

450

S

mg

20/000

mg

20/000

كولين كلرايد

mg

500/000

mg

500/000

آنتي اكسيدان

mg

1/500

mg

1/500

كرير

تا 5 كيلو گرم

تا 5 كيلو گرم

 

موارد مصرفبطور مداوم در جیره غذائی روزانه جهت تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز استفاده می شود.

دستور مصرف: مقدار 5 كيلوگرم مكمل ويتامينه را همراه با 5 كيلوگرم مكمل معدني در 1 تن خوراك به صورت يكنواخت مخلوط كنيد.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: پاكت هاي جداگانه 5 كيلو گرمي.