پریمیکس سالینومایسین

پریمیکس سالینومایسین 12%

مشخصات

ترکیب: هر کیلو گرم دارو حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم می باشد.

مکانیسم اثر:

اين دارو نفوذپذيري غشا را نسبت به كاتيون هايي مانند يون سديم تغيير داده و باعث افزايش فشار اسمزي داخل سلول گشته و در نتيجه اين امر تعادل يوني در دو سوي غشا را بهم می زند و باعث اختلال در متابوليسم انگل مي شود. سالينومايسين با مكانيسم فوق در چرخه زندگي گونه هاي مختلف Eimeria در طيور مانند: acervulina, maxima, necatrix, mivati, brunetti, tenella   تأثير داشته و از تكامل شيزونت ها قبل از اينكه بتوانند به طيور آسيب شديدي برسانند جلوگيري مي نمايد.

گونه هدف: طيور گوشتي، پولت.

موارد مصرف:

سالینومایسین سدیم یک آنتی کوکسیدیال یونوفوره است که روی مروزوئیت‏ها، اسپروزوئیت‏ها و شیزونت‏های بالغ تمام گونه‏های پاتوژن آیمریاها نظیر آیمریا تنلا، آسروولینا٬ نکاتریکس٬ ماکزیما٬ میواتی و برونتی اثر کشنده دارد. همچنین باعث صدمه شدید به شیزونت‏های بالغ نیز می‏گردد.

سالینومایسین برای پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در جوجه‏های گوشتی و پولت­های تخمگذار بر گونه­های مختلف آیمریا مصرف می گردد .

سالینومایسین هیچ عوارض جانبی بر روی رشد جوجه‏های گوشتی و یا بر روی کیفیت لاشه نداشته و بر روی ذائقه و تغذیه جوجه‏های گوشتی نیز تأثیر ندارد و همچنین با مصرف آن٬ مصرف آب افزایش نیافته و در نتیجه بستر خشک باقی می ماند.

مقدار و روش مصرف:

گونه هدف

میزان مصرف

مدت مصرف

جوجه گوشتی

500 گرم در هر تن خوراک

از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار

پولت تخمگذار

350 – 500 گرم در هر تن خوراک

از یک روزگی تا پایان هفته شانزدهم

 

موارد منع مصرف:

  • در طیور مادر و تخمگذار از 16هفتگی به بعد٬ از مصرف این دارو پرهیز گردد.
  • در اسب و بوقلمون منع مصرف دارد.
  • از مصرف توام سالینومایسین با تیامولین پرهیز گردد. و باید حداقل فاصله زمانی بین مصرف این دو دارو از یکدیگر 7 روز باشد.

زمان پرهیز از مصرف: 5 روز قبل از کشتار از مصرف این دارو خودداری گردد.

بسته بندی: پاکتهای 5 کیلوگرمی.