مكمل 0.5 درصد مرغ تخمگذار هاي لاين

مكمل 0/5% مرغ تخمگذار هاي لاين

طيورجهت تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز در طول دوره پرورش

مشخصات

ترکیبات:

هر2/5 كيلو گرم از مكمل  ويتامينه مرغ تخمگذار های لاين حاوي ويتامين هاي خالص زير است:

نوع ويتامين

مقادير در مكمل ويتامينه تخمگذارهاي لاين

ويتامين A

IU

7/700/000

ويتامين D3

IU

3/300/000

ويتامين E

mg

13/200

ويتامين K3

mg

550

ويتامين B1

mg

1/500

ويتامين B2

mg

4/400

ويتامين B3

mg

5/500

ويتامين B5

mg

22/000

ويتامين B6

mg

3/000

ويتامين B9

mg

110

ويتامين B12

mg

8/8

ويتامين H2

mg

55

آنتي اكسيدان

mg

1/000

كرير

تا 2/5 كيلو گرم

دسته دارويي: مواد معدني

تركيب:

هر 2/5 كيلوگرم از مكمل معدني مرغ تخمگذار هاي لاين حاوي مواد معدني زير است:

نوع ماده معدني

مقادير در مكمل معدني تخمگذارهاي لاين

منگنز

mg

66/000

آهن

mg

33/000

روي

mg

66/000

مس

mg

8/800

يد

mg

900

سلنيوم

mg

300

كولين كلرايد

mg

275/000

كرير

تا 2/5 كيلو گرم

موارد مصرف: جهت تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز در طول دوره پرورش.

مقدار و روش مصرف: 2/5 کیلو گرم از مکمل ویتامینه به همراه 2/5 کیلو گرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرايط نگهداري: در جاي خشك٬ خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: پاكت هاي جداگانه 25 كيلو گرمي.