مكمل غذایی 0.5 درصد مرغ تخمگذار

مکمل غذایی 0/5% مرغ تخمگذار

طيورتأمین کلیه ویتامین­ها و مواد معدنی مورد نیاز مرغ تخمگذار در تمام دوره پرورش

مشخصات

ترکیبات: هر 2/5 كيلو گرم از مكمل  ويتامينه مرغ تخمگذار حاوي ويتامين هاي زير مي باشد:

نوع ويتامين

مقادير در مكمل ويتامينه تخمگذار

ويتامين A

IU

8/800/000

ويتامين D3

IU

2/500/000

ويتامين E

mg

22/000

ويتامين K3

mg

2/200

ويتامين B1

mg

1/477

ويتامين B2

mg

4/000

ويتامين B3

mg

7/840

ويتامين B5

mg

34/650

ويتامين B6

mg

2/462

ويتامين B9

mg

480

ويتامين B12

mg

10

ويتامين H2

mg

150

آنتي اكسيدان

mg

1/000

كرير

تا 2/5 كيلو گرم

دسته دارويي: مواد معدني

تركيب: هر2/5 كيلوگرم از مكمل معدني مرغ تخمگذار حاوي مواد معدني زير مي باشد:

نوع ماده معدني

مقادير در مكمل معدني تخمگذار

منگنز

mg

74/400

آهن

mg

75/000

روي

mg

64/675

مس

mg

6/000

يد

mg

867/5

سلنيوم

mg

200

كولين كلرايد

mg

400/000

كرير

تا 2/5 كيلو گرم

موارد مصرفجهت تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز در طول دوره پرورش.

مقدار و روش مصرف2/5 کیلو گرم از مکمل ویتامینه به همراه 2/5 کیلو گرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک مخلوط گردد.

شرايط نگهداري: در جاي خشك ٬ خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: پاكت هاي جداگانه 25 كيلو گرمي.