ب.کمپلکس

(بی فورت (ب کمپلکس محلول

 پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین های گروه بآبزيان

گروهبندی:

مشخصات

 

:ترکیب هر میلی لیتر محلول حاوی مقادیر زیر میباشد

مقدار

نوع ویتامین

10mg

B1   ویتامین

5/1mg

  ویتامین B2

     5mg

B3  ویتامین

25mg

B5  ویتامین

4mg

Bویتامین

موارد مصرف

پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین های گروه ب مانند: دیستروفی عضلانی و اختلالات رشد،کاهش تولید،کاهش اشتها و افزایش ضریب تبدیل مواد غذایی  و کم خونی،عوارض عصبی-حرکتی،التهاب جلدی،بی نظمی در کار اندام های داخلی به ویژه قلب و عروق و کبد و اختلالات گوارشی،نارسایی های مختلف متابولیکی همراه  یا بعد از بیماری های عفونی و افزایش تفریخ

مقدار مصرف

300 تا 500 سی سی از محلول بی فورت به ازای هر 100 کیلوگرم خوراک

شرایط نگهداری

در ظرف در بسته، در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم نگهداری شود

بسته بندی

بطری های پلاستیکی  1 لیتری