منتول

برونكومنتول ـ ( برم هگزين + منتول 4% )

طيور دامدارای اثر رقیق کنندگی خلط در مجاری تنفسی و خروج ترشحات از مجاری تنفسی و افزایش سطح پادتن­ها و تسریع در بهبود بیماری­های تنفسی

مشخصات

ترکیب: هر ليتر محلول حاوي 10 گرم برم هگزين و ميزان مورد نياز منتول است.

مکانیسم اثر:

برم هگزین یک ترکیب موکولیتیک است که با افزایش ترشح موکوس و رقیق کردن خلط در مجاری تنفسی، به ویژه برونشها کمک به خروج آن از مجاری تنفسی و در نتیجه سهولت تنفس و تسریع در بهبود بیماریهای تنفسی میگردد. همچنین برم هگزین با افزایش ترشحات موکوسی رقیق شده و افزایش نفوذپذیری غشای سلولی، باعث بالا رفتن سطح پادتنهای IgG و IgA در مجاری تنفسی میشود که در درمان علامتی بیماریهای عفونی تنفسی بسیار مؤثر است.

منتول نيز داراي خواص موكوليتيك با منشا گياهی بوده و با تخليه ترشحات مجاری تنفسی، باعث اكسيژن رساني بهتر و كاهش علائم خفگی در گله مي شود.

موارد مصرف:

طيور: بيماری مزمن تنفسي (C.R.D.)، برونشيت عفونی، لارنگوتراكئيت، كوريزای عفونی و آنفلوانزا.

بوقلمون: سينوزيت عفوني

گوساله، كره اسب، بره و بزغاله: پنوموني، برونكوپنوموني، رينيت و سرفه.

ميزان و نحوه مصرف :

طيور و بوقلمون:1 ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني در روز.

گوساله و كره اسب: 1 تا 2 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن در روز.

بره و بزغاله: 0/2 تا 0/4 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن در روز.

مدت مصرف:

در تمام موارد فوق به مدت 3 تا 5 روز با ميزان توصيه شده در آب خوراكي مصرف شود.

زمان پرهيز از مصرف:

48 ساعت قبل از كشتار مصرف اين دارو قطع گردد.

شرایط نگهداری: در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندی: بطري هاي 1 ليتري.