eritro

اریترومایسین تیوسیانات 20% پلاس

مقابله با استرس ناشی از جابجایی ، حمل و نقل و واکسیناسیونآبزيان

گروهبندی:

مشخصات

 

 

ترکیب:

هر کیلوگرم دارو حاوی 200 گرم اریترومایسین تیوسیانات می باشد.

موارد مصرف :

 پیشگیری و درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت نظیرعفونت­های  استرپتوکوکی و برخی از باکتری­های گرم منفی مانند بعضی از سویه های پاستورلا و لاکتوباسیل ها نظیر بیماری باکتریایی کلیه (BKD)  از طریق جلوگیری از سنتز پروتئین توسط باکتری موثر است.

مقدار و روش مصرف:

به ازای هر 100 کیلوگرم وزن ماهی زنده 20 تا 50  گرم دارو در خوراک برای درمان BKD طی 21 روز متوالی .

12.5 تا 25  گرم دارو در خوراک برای درمان بیماری استرپتوکوک طی 4 تا 7 روز متوالی.

تداخل دارویی :

از تجویز همزمان این دارو با لینکومایسین، کلرامفنیکل و کلیندامایسین خودداری شود.

همچنین با هیدروکورتیزون، سولفونامیدها و تتراسایکلین ها ناسازگاری دارد.

زمان پرهیز از مصرف :

سه هفته قبل از عرضه به بازار داروها باید قطع گردد.

شرایط نگهداری:

در دمای 25-15 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی :

بطری پلاستیکی 1 کیلوگرمی.