ریترومایسین تیوسونات

اریترومایسین تیوسیانات 20% پلاس

طيورپودر محلول در آب با خاصیت باکتریواستاتیک از گروه ماکرولیدها جهت پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری­های شایع در مرغداری ها

مشخصات

ترکیب: هر کیلوگرم دارو حاوی مقادیر زیر می باشد

200 g

اریترومایسین تیوسیانات

300 g

سیترات سدیم

40 g

سولفات سدیم

up to 1000 g

اکسیپیان

مكانيسم اثر:

اريترومايسين از آنتي بيوتيك باکتریواستاتیک از گروه ماکروليدها است كه با اتصال به تحت واحد s 50 ريبوزومي از سنتز پروتئين هاي باكتري جلوگيري مي كند که با مكانيسم فوق برروي باكتريهای هوازی و غیرهوازی گرم مثبت مانند استافیلوکوک ها، استرپتوکوک ها، كورينه باكتريوم، ليستريا، باسيلوس آنتراسيس، كلستريديوم و همچنين باکتریهای گرم منفی مانند هموفیلوس، پاستورلا و بروسلا و همچنين كلاميديا، مايكوپلاسما، ريكتزيا موثر مي باشد.

گونه هدف: طيور گوشتي، طيور مادر.

موارد مصرف:

علیه بیماریهای فوقانی دستگاه تنفس، .C.R.D، سینوویت عفونی طیور٬ کوریزای عفونی طیور و پاستورلوز مصرف می گردد. همچنین عفونتهای نسوج نرم ناشی از استافیلوکوک، عفونتهای دستگاه ادراری – تناسلی مصرف می گردد.

اریترومایسین به دلیل عدم مسمومیت دارویی علاوه بر موارد فوق برای مقابله با انواع استرسها از قبیل استرس ناشی از واکسیناسیون٬ جابجائی و پیشگیری از بیماریها توصیه می گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

پیشگیری

50 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 2 روز قبل از استرس و 3-6 روز بعد از استرس

درمان

100 گرم در 100 لیتر آب  به مدت 5-8 روز

 

تداخلات دارويی:

تجويز همزمان اريترومايسين با فلورفنيكل٬ کلرامفنیکل، لينكوزامايدها، آمينوگليكوزيدها موجب ايجاد تداخل دارويي مي گردد.

همچنین با هیدروکورتیزون٬ سولفانامید ها و تتراسایکلین ها ناسازگاری دارد.

موارد منع مصرف: تجويز اريترومايسين در طيور تخمگذاري كه تخم مرغ آنها مصرف انسانی دارد منع شده است.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگه داشته و بلافاصله بعد از آماده شدن مصرف گردد.

زمان پرهیز از مصرف: پیشگیری، 24 ساعت قبل از کشتار و درمان، 48 ساعت قبل از کشتار منع مصرف دارد.

شرايط نگهداري: در جاي خشك٬ خنك و دور از نور نگهداري شود.

 بسته بندی: ظروف پلاستیکی 1 کیلوگرمی.