اولین و تنها شرکت دارای استاندارد برای مکمل

اولین و تنها شرکت دارای استاندارد برای مکمل

آزمایشگاه مورد تایید موسسه استاندارد ایران

آزمایشگاه مورد تایید موسسه استاندارد ایران

دام طیور آبزیان
شرکت لابراتورهای سیانس

شرکت لابراتوارهای سیانس در سال 1354 تأسیس و پس از چند ماه گردهم آوردن عده ای از مختصصین در زمینه تولید دارو و مکمل های غذایی دام و طیور و نصب تجهیزات و لوازم پیشرفته کار خود را آغاز کرد.
این شرکت با تولید محصولات دارویی جدید و با کیفیت عالی مورد نیاز صنعت طیور کشور، تحولی در صنعت دارو سازی دامپزشکی ایجاد کرد.
شرکت سیانس با ارزیابی عملکرد خود و شناخت نیاز واقعی صنعت طیور کشور، تولید داروهای صنعت طیور را وظیفه اصلی خود قرار داد و محور اصلی کار خویش را کیفیت برتر با محصولات برتر انتخاب نمود و شعار کیفیت کلید موفقیت سیانس در این مسیر جامه عمل به خود پوشید.

اولین و تنها شرکت دارای مهر استاندارد برای مکمل